Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

ΠΟΣΟ ΕΝΦΙΑ ΠΛΗΡΩΣΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΙ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΞΟΔΑ ΕΙΧΕ;Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε τον Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων του διαχειριστικού έτους 2014, ο οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:

Έσοδα: 8.792.293,69€

Έξοδα: 8.001.283,93€

Διαφορά Χρήσεως: 791.009,76€

Για την πληρωμή φόρων δαπανήθηκαν 2.476.428,15€ εκ των οποίων για πληρωμή του:
1. Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 1.722.288,30€ (μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014)

2. Φόρου επί μισθωμάτων 740.661,92€

3. Εκτάκτου ειδικού τέλους δομημένων επιφανειών 13.477,93€

4. ΦΑΠ 3.414,47€.