Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

"Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;"Πώς έγινε αυτό, παιδιά; Μα με τον γλωσσοδέτη! 
Γλώσσεψε την μπέρδα του!