Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ