Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Η ΙΔΡΥΤΡΙΑ ΤΗΣ ΜΚΟ "REFUGES WELCOMEΧριστίνα Ψαρᾶ, ἡ ἰδρύτρια τῆς ΜΚΟ «Refugees Welcome»…

«Ἀπεφάσισε» νὰ μυήσῃ τοὺς Ἕλληνες στὴν ἰδέα τῆς συγκατοικήσεως μὲ ἕναν πρόσφυγα ἤ μία οἰκογένεια προσφύγων…