Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝΌμως ποιοι είναι οι ελεήμονες;

Για να συντηρηθεί το σύστημα, πρέπει οπωσδήποτε να εκμεταλλευτεί τον κόπο των ανθρώπων. 

Οι φτωχοί δεν είναι δυνατό να κάνουν ελεημοσύνες, εφόσον δεν μπορούν οι ίδιοι να επιβιώσουν άνετα. 

Με την ελεημοσύνη στα φανερά η εκκλησία, πέραν του εαυτού της, δίνει και στους κλέφτες πρεσβύτερους τη δυνατότητα να φαίνονται φιλάνθρωποι. 

Ο Χριστός λέει στο νεανίσκο να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και να τον ακολουθήσει. Η εκκλησία ποτέ δεν κάνει ούτε προτείνει αυτό το πράγμα. 

Έχει τεράστια διαφορά το να μοιράζει κάποιος την περιουσία του από το να μοιράζει μέρος του κέρδους του. 

Το μεγάλο κέρδος είναι αυτό, που αποτελεί κλοπή και όχι η κατοχή της περιουσίας.

Επομένως ελεήμων είναι αυτός, που μοιράζει περιουσία και όχι αυτός, που υπηρετεί σαν δούλος το σύστημα, που του εξασφαλίζει συνθήκες κέρδους, ένα μέρος του οποίου ξοδεύεται για φιλανθρωπία με στόχο τη διαφήμιση. 

Όταν ένας άνθρωπος του συστήματος εισπράττει συνεχώς υπεραξίες, που οδηγούν τους ανθρώπους στη φτώχεια, είναι υποκρισία να δίνει μέρος της υπεραξίας, για να φαίνεται φιλάνθρωπος. 

Ένας άνθρωπος, που σκοτώνει τους ανθρώπους, όταν διεκδικούν με μέσο την εργασία τους καλύτερες συνθήκες γι’ αυτούς και τα παιδιά τους, είναι ευπρόσδεκτος και πρότυπο για την εκκλησία, όταν δίνει μερικά χρήματα, για να καλύψει ορισμένες ανάγκες της. 

Δεν υπάρχει φεουδάρχης, βιομήχανος εκμεταλλευτής κι οποιοσδήποτε άλλος κλέφτης, που να μην είναι μέγας ευεργέτης της εκκλησίας. 

Οι απλοί άνθρωποι δουλεύουν, σκοτώνονται κι είναι αναγκασμένοι να τιμούν τους κλέφτες, που όσο μεγαλύτεροι και χειρότεροι είναι, τόσο πιο μεγάλη είναι η τιμή, που τους δίνεται.

Είδαμε πιο πάνω την άποψη της εκκλησίας για την εξουσία, αλλά δεν έγινε καμία αντιπαραβολή με την άποψη του Χριστού, όπως έγινε στον τομέα της φιλανθρωπίας, γιατί μόνο αν γίνει η αντιπαραβολή σ’ αυτό το σημείο, και άρα με γνώση των παραπάνω διαφορών, αντιλαμβανόμαστε το σύνολο των όσων συμβαίνουν αλλά και την τέλεια γνώση του Χριστού. 

Όταν η εκκλησία δίνει τη δυνατότητα στους πρεσβύτερους να φαίνονται φιλάνθρωποι κι ευεργέτες, επειδή την ευνοούν, αυτό σημαίνει ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει στο σύνολο των επιπέδων. 

Από το πιο απομακρυσμένο χωριό ως το κέντρο, οι πρεσβύτεροι από τον πιο ασήμαντο ως τον πιο σημαντικό χάρη στην υποκρισία της εκκλησίας, έχουν τη δυνατότητα να εμφανίζονται ως ευεργέτες.

Fnous Fnous