Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

ΟΠΟΙΟΣ ΝΟΝΟΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΥΡΑΝΝΟΣ!