Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΦΩΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ – ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ
 Proudly brought to you by ‘Αγία και Μεγάλη Σύνοδο’
Ο ‘αλάθητος παπισμός’ εισέρχεται και στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Παράγραφος 22 του τελικού κειμένου της Μεγάλης Συνόδου: «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον».
22. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό ἀτόμων ἤ ὁμάδων, ἐπί προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ὡς μαρτυρεῖ ἡ ὅλη ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ διατήρησις τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον διά τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, τό ὁποῖον ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπετέλει τήν ἀνωτάτην αὐθεντίαν ἐπί θεμάτων πίστεως καί κανονικῶν διατάξεων (κανών 6 τῆς Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
Ολόκληρο το τελικό κείμενο για τις «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» ΕΔΩ